Монгол орон

Монгол орон эсрэгцэлээр дүүрэн онгон дагшин хийгээд ер бусын үзэмж төгөлдөр байгальтай орон.

Мөнх хөх тэнгэрийн Монгол орон хүн төрөлхтөний үүсэл хөгжлийн найман зуун мянган жилийн түүхийг хөрсөндөө хадгалж, гурван мянганы түүхтэй Евразийн нүүдэлчдийн төрт улсуудын голомт нь байж ирсэн нүүдлийн соёл иргэншлийн өлгий нутаг билээ.

Receive the latest news

Subscribe To Our Monthly Newsletter

Get notified about new articles